Állás, Munka, Karrier - HR24.hu

ÁSZFÁltalános szerződési feltételek
a HR24.hu weboldalhoz

Jelen webhelyet (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) az IT Referens Hungary Kft. (székhely: 3060 Cserhát lakónegyed 3/B 1/1., cégjegyzékszám: 12-09- 010116, adószám: 26249391-2-12) kezeli (továbbiakban: "Üzemeltető").

1. Bevezető

Kérjük, alaposan olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban.: ÁSZF), és a HR24.hu oldalon (továbbiakban.: weboldal) csak akkor regisztráljon, ha jelen dokumentumban és a weboldal Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozatában (továbbiakban.: „Adatkezelési Tájékoztató”) foglaltakat megértette és tudomásul veszi, a leírtakat elfogadja, azokkal egyetért. A regisztrációval Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit. Felhívjuk figyelmét, hogy Önnek mindenkor jogában áll megadott adatait módosítani és regisztrációját (profilját) törölni, mely utóbbi esetben megadott adatai kezelését haladéktalanul megszüntetjük és a közöttünk fennálló online szerződés megszűnik.

2. Szolgáltató adatai

  Az üzemeltető cégneve: IT Referens Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Üzemeltető)
  Az üzemeltető cégjegyzékszáma: 12-09-010116
  Az üzemeltető postázási címe: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Az üzemeltető székhelye: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 883-9001
  E-mail: INFO@HR24.hu
  Adószám: 26249391-2-12
  Bank: K&H Bank ZRT.
  Bank számlaszám: 10401330-50526876-86881013
  A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:
  A tárhely-szolgáltató cégneve: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
  A tárhely szolgáltató adószám: 14571332-2-42 / HU14571332
  A tárhely-szolgáltató címe: 1144 - Budapest, Ormánság u. 4.

3. Általános rendelkezések

Felhasználók ( álláskereső / munkáltató) adatainak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, mely mindenkor elérhető a weboldal láblécen található adatvédelem hivatkozáson keresztül, továbbá az regisztrációs hivatkozás megnyitásakor.

Jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentum, mely mindenkor elérhető a weboldal láblécén található ászf hivatkozáson keresztül, továbbá az új regisztráció készítése felület megnyitásakor.

Felhasználók a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével elismerik, hogy az üzemeltető megfelelően tájékoztatta az adatkezelési tájékoztatójának és az ÁSZF elérhetőségéről.

Felhasználók a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybe vételét megelőzően elismerik, hogy az adatkezelési tájékoztatót elolvasták, az abban foglaltakat megértették, továbbá magukra nézve kötelezőnek fogadják el annak rendelkezéseit.

Felhasználók a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárulnak az adatkezelési tájékoztató szerinti „hozzájárulás” jogalap alapján a kezelt személyes adatok kezeléséhez.

A weboldal használatához szükséges technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Felhasználók a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybe vételét megelőzően elismerik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasták, az abban foglaltakat megértették, továbbá magukra nézve kötelezőnek fogadják el annak rendelkezéseit.

Az üzemeltető által közzétett Általános szerződési feltételek nyelve Magyar. Az Üzemeltető és Felhasználó között létrejött és elfogadott általános szerződési feltételek nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Az Üzemeltető külön írásbeli szerződést (szolgáltatások megrendelésére illetve igénybevételére) a Felhasználóval nem köt, csak és kizárólag a felhasználó külön kérése esetén. Jelen ÁSZF tárgyát a HR24.hu oldalon történő, regisztráció utáni szolgáltatás-nyújtási folyamat képezi.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely módosításairól a weboldalon keresztül tájékoztatja a felhasználókat a módosítás hatálybalépési dátumának feltüntetésével. A módosított ÁSZF hatálybalépésével a korábbi ÁSZF hatályát veszíti.

Az Adatkezelési Tájékoztató és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadók!

4. HR24.hu célja

A HR24.hu célja a weboldalon meghirdetett állásajánlatok közvetítése látogatók és álláskeresők részére, valamint regisztráció után a munkáltatók segítése a megfelelő jelölt kiválasztásában.

5. Definíciók, alapfogalmak

Weboldal:
más egyéb megnevezéseken: weblap, honlap, portál mely egy internetes webhely a látogatók, felhasználók részére

Üzemeltető:
A weboldalt üzemeltető gazdasági társaság

Látogató:
A weboldalt regisztráció nélkül használó jogi személyek és gazdasági társaságok

Felhasználó:
A weboldalon regisztrált jogi személyek és gazdasági társaságok

Álláskereső:
Regisztrált felhasználó, olyan természetes személy, aki a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat a megfelelő álláslehetőség megtalálása céljából veszi igénybe

Munkáltató:
Regisztrált felhasználó, olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely igénybe veszi, illetve szándékában áll igénybe venni a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat, elsősorban a megfelelő munkavállaló megtalálása céljából. Egyéb megnevezése: Partner

Partner:
lásd.: korábban: Munkáltató

Profil:
A regisztráció során létrejövő saját kezelő felület, melyet felhasználó saját adataival tölt fel, mely adatokat bármikor megváltoztathat

Álláshirdetés:
Munkáltató által a weboldalon meghirdetett, a megfelelő munkavállaló megtalálása érdekében közzétett hirdetés, amelyek a weboldalon nyújtott szolgáltatások konkrét típusát képviselik. (továbbiakban.: "Hirdetés")

Hirdetés feladás:
A weboldal konkrét szolgáltatása a regisztrációt követően munkáltatók részére. A munkáltató által feltöltött hirdetési folyamat, mely során a munkáltató az álláshirdetésének adatait megadja és azok összességét a weboldal adatbázisába feltölti publikálás (lásd.: hirdetés publikálása) céljából.

Hirdetés megrendelése:
A munkáltató által feltöltött álláshirdetés vagy álláshirdetések a weboldal kezelőfelülete segítségével történő megrendelése az Üzemeltetőtől meghatározott szolgáltatási díj ellenében, közösségi nyilvánosságra hozatal céljából (lásd.: hirdetés publikálása).

Hirdetési publikálása:
A munkáltató által megrendelt álláshirdetések díjszabás szerinti ellenérték megfizetése az Üzemeltető részére, valamint az ellenérték kifizetését követően a megrendelt hirdetés vagy hirdetéseket Üzemeltető általi nyilvánossá tétele a weboldal látogatói, felhasználói és potenciális álláskeresői részére.

Hirdetési lista:
A munkáltatók által feltöltött és megrendelt összes olyan álláshirdetés listája, amely publikálásra került.

Önéletrajz:
Az Álláskereső adatainak összefoglalása, mely adatokat az álláskereső bármikor változtathat.

Önéletrajz adatbázis:
Az Álláskeresők által létrehozott és/vagy közzétett Önéletrajzokat tartalmazó adatbázis.

Szolgáltatás:
Olyan termék, amelyet/amelyeket az üzemeltető a Weboldalon keresztül nyújt az álláskeresők és a munkáltatók részére.

Regisztráció:
Saját profil kialakításának lehetősége, amely segít a felhasználónak a megfelelő szolgáltatás kiválasztásában.

Árlista:
Azon szolgáltatások árazása, melyeket az üzemeltető ellenérték fejében kínál a felhasználó részére . Pl: álláshirdetés

ÁSZF:
Általános Szerződési Feltételek

Süti (Cookie):
A Weboldal használata közben az Ügyfél készülékén (számítógépén, táblagépén, mobiltelefonján stb.) elhelyezett apró fájlok. A Szolgáltató a cookie-k segítségével méri fel a Weboldal hatékonyságát. A cookie-k alapvetően nem tartalmaznak a személyek azonosítására szolgáló információkat, azok a konkrét készülékek böngészőjének azonosítására szolgálnak. A cookie-k lehetnek ideiglenesek vagy állandóak, amelyek a cookie-ban szereplő ideig a böngésző bezárását követően is az Ügyfél készülékében maradnak. Az állandó cookie-k a Weboldal minden egyes látogatása alkalmával ellenőrizhetők. A Weboldal segítségével gyűjtött információk a böngésző típusát, a Weboldalra történő csatlakozás internetes címét, a készülék operációs rendszerét és IP-címét foglalják magukban.

Böngészés, keresés:
Keresés a meghirdetett álláshirdetések között

Ügyfélszolgálat:
Üzemeltető által biztosított felhasználók részére történő telefonos és írásos segítség nyújtás

Értékesítés:
Munkáltatók részére közvetlen értékesítési munkatárs telefonos és írásos segítség nyújtása

PTK:
A polgári törvénykönyv rendelkezései

6. Általános szerződési feltételek (Álláskereső / Felhasználó) részére

 1. 1.) Felelősség

  A weboldalt, álláskereső kizárólag saját felelősségére használja és elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott károkért, továbbá testi épség vagy egészségben okozott károkért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz, aki az álláskereső bármely hibájából vagy egyéb okból a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett. Üzemeltető törekszik arra, hogy a weboldalon megjelent hirdetések aktualitása naprakész legyen. Felelősséget az Üzemeltető a megjelent hirdetések napi aktualitásáért nem vállal. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (linkeket), melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen oldalak adatvédelmi gyakorlásáért és más tevékenységért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Álláskereső elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit köteles figyelembe venni és semmilyen jogsértő cselekedetet el nem követhet. Álláskereső köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse meg. Álláskereső teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, üzemeltető ilyen esetekben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése miatt. Álláskereső által a weboldal használata során elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles, ellenőrizni és a közzétett tartalmakat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni és azt adott esetben hatóságok felé jelenteni. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az álláskereső államának jogai szerint nem megengedett, a használatért kizárólag álláskeresőt terheli a felelősség. Amennyiben az álláskereső a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Üzemeltetőnek. Amennyiben az Üzemeltető az eljárás során a kapott jelzést megalapozottnak találja, úgy jogosult a hirdetést haladéktalanul törölni, módosítani vagy a hatóságokat értesíteni. Üzemeltető és álláskereső között jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha álláskereső törli regisztrációját, vagy ha üzemeltető törli álláskereső regisztrációját. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely helyzetben egyoldalúan törölje álláskereső regisztrációját.

 2. 2.) Szerzői jogok

  A HR24.hu, mint weboldal és a hozzá kapcsolódó minden tartalom (kivételt képez ez alól a felhasználók által feltöltött tartalom) szerzői jogi védelem alatt áll, beleértve a saját kép, hang, videó anyagokat és az adatbázist is. A weboldal egyedileg kitalált megvalósításon alapul! A weboldal szerkezeti egysége, elrendezése, a tartalomban használt szöveg, nevek, kifejezések, színek egytől-egyig a szerző/szerzők saját gondolatai alapján készültek, mindennemű egyezésük vagy hasonlóságuk más weboldalak tartalmával és szolgáltatásaival kizárólag a véletlen műve. A szerző/szerzők, továbbá az üzemeltető kifejezetten elutasítják az esetlegesen hasonlóságból felmerülő szerzői jogok megsértésére vagy plagizálásra vonatkozó vádakat, továbbá kijelentik, hogy a hasonlósági észrevételek nem helytállóak, mivel a HR24.hu , mint weboldal teljes rendszere, kinézete, arculatterve saját szellemi alkotáson alapul, ugyanakkor elismeri, hogy a „közkincs” köreiből szoftverfejlesztési elemeket használt fel! A szerző/szerzők/üzemeltetők nem vállalnak felelősséget, továbbá felelősségre nem vonhatóak a „közkincs” elemek használata miatt. A weboldal tartalmának, szerkezeti elemeinek valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása bármely felhasználás céljából az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Magáncélú illetve kereskedelmi jellegű vagy hirdetés jellegű felhasználása, kizárólagosan az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokon túl ,a regisztráció, a weboldal használata,illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a felhasználóknak, látogatóknak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Üzemeltető fenntartja magának jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a HR24.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint a HR24.hu névre mint jövőbeni védjegyre! Valamint az üzemeltető fenntartja magának a jogot az üzemeltető által foglalt minden más domain névre, annak weboldalaira, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a weboldal adatainak listázására, rendszerezésére, archiválására, letöltésére, feltörésére(hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az üzemeltető külön engedélyt ad. A szolgáltatás igénybevételével, a weboldal használatával felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele, a weboldal használata során a felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

7. Weboldalon nyújtott szolgáltatás/szolgáltatások álláskereső részére

 1. 1.) Böngészés

  A weboldal tartalmának jelentős része, keresés a meghirdetett pozíciók, álláshirdetések között. A böngészés funkció elérhető minden látogató, álláskereső és munkáltató részére. A böngészés funkciót minden látogató szolgáltatás és ellenérték megfizetése nélkül használhatja.

 2. 2.) Regisztráció

  A weboldalon történő regisztráció módja a weboldalon biztosított regisztrációs felület használata. A weboldal tartalmának egyik legfontosabb része, elérhető minden látogató számára. A regisztráció során álláskereső köteles megadni a regisztrációhoz szükséges adatait ( pl : név, cím, stb ), melyről a regisztrációs folyamatábra felvilágosítást ad. A regisztrációs folyamat álláskereső részére teljesen ingyenes, ellenszolgáltatást, ellenérték megfizetést nem igényel. Regisztrációval az álláskereső a weboldal teljes álláskeresők számára szolgáltatott funkcióit használhatja, azonban az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ezen szolgáltatásokat vagy azok egy részét későbbiekben díjkötelessé tegye.

 3. 3.) Regisztrált profil kialakítása

  Visszaigazolt regisztráció után az álláskereső, úgynevezett profilt alakít ki, mely segítségével további funkciókat ér el. Az álláskereső saját profilja kialakításával, adatainak feltöltése után önéletrajzot illetve önéletrajz sablont hozhat létre, melynek segítségével a weboldalon meghirdetett állásokra regisztrált profilján keresztül közvetlenül is pályázhat. Álláskereső profiljának kialakítása során, biztosítja üzemeltetőt arról, hogy az általa létrehozott profil, az oda feltöltött adatok valós adatok, az álláskereső adatait tartalmazzák s nem harmadik személy, jogi személy vagy gazdasági társaság nevében jár el. Álláskereső saját felelősségi körébe tartozik adatainak folyamatos frissítése és azok rendszeres ellenőrzése. Üzemeltető felelősségi körébe nem tartozik az álláskeresők által feltöltött adatok hitelességének és valóságtartalmának vizsgálata és felülbírálása.

 4. 4.) Állásértesítő szolgáltatás

  Az állásértesítő szolgáltatás igénybe vételekor az álláskeresőnek lehetősége van beállítani az általa megadott szempontok alapján (pl.: kategória, pozíció), hogy a weboldalra felkerülő álláshirdetésekről az üzemeltető email értesítést küldjön részére az általa megadott e-mail címre. Az üzemeltető az értesítés elmulasztása végett felelősségre nem vonható.

 5. 5.) Hibásan felvett adatok javítása

  Felhasználónak bármikor lehetősége van kialakított profilján keresztül a rögzített adatok módosítására valamint javítására. Hibásan felvett adatnak minősül pl: egy rosszul megadott elérhetőség, vagy képesítés.

 6. 6.) Regisztrált profil törlése

  A Felhasználó regisztrált profiljának adatait, saját kialakított profilján keresztül bármikor törölheti. A felhasználó regisztrált profiljának adatait az üzemeltető részére küldött írásos kérvényben, bármikor töröltetheti. Az Üzemeltető, a törlési üzenet beérkezése után köteles gondoskodni a regisztrált profil és adatainak legkésőbb 72 órán belüli törléséről. A regisztrált profil törlése után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség!

8. Álláskereső kötelezettségei

Álláskereső kötelezi magát, hogy a rendszerben rögzített adatok, kizárólag saját adatait tartalmazzák. Felhasználó regisztrációjával automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai Üzemeltető, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat, minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető, Felhasználót kizárólag a regisztrációkor megadott adatai alapján azonosítja. Felhasználó felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásból eredő károkért kizárólag, Felhasználó a felelős. Felhasználó továbbá jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, az ott található jelszómódosítás funkció használatával saját jelszavát megváltoztatni. Felhasználó e-mail cím módosítására csak az Üzemeltetővel egyeztetve és annak közreműködésével van lehetőség.

9. Általános szerződési feltételek (Munkáltató / felhasználó) részére

 1. 1.) Felelősség

  A weboldalt, a Munkáltató kizárólag saját felelősségére használja és elfogadja, hogy az üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott károkért, továbbá testi épség vagy egészségben okozott károkért. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá azokért a károkért, amelyet olyan harmadik fél okoz, aki a Munkáltató bármely hibájából vagy egyéb okból a belépéséhez szükséges azonosítókról tudomást szerzett. Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a weboldalon megjelent hirdetések aktualitása naprakész legyen. Felelősséget az Üzemeltető a megjelent hirdetések napi aktualitásáért nem vállal. Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (linkeket), melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek, ezen oldalak adatvédelmi gyakorlásáért és más tevékenységért üzemeltető nem vállal felelősséget. Munkáltató elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit köteles figyelembe venni és semmilyen jogsértő cselekedetet el nem követhet. Munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse meg. Munkáltató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az üzemeltető ilyen esetekben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése miatt. Munkáltató által a weboldalon közzétett tartalmat az üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, továbbá a közzétett tartalmakban az üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenységre utaló jeleket keresni és azt adott esetben hatóságok felé jelenteni. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Munkáltató államának jogai szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Munkáltatót terheli a felelősség. Amennyiben Munkáltató a weboldalon kifogásolható tartalmat tesz közzé, harmadik személy, jogi személy vagy gazdasági társaság nevében jár el az üzemeltető jogosult a hirdetést azonnali hatállyal törölni.

  Üzemeltető által kifogásolható/tiltott tartalomnak minősülő hirdetések:

  • a HR24.hu szabályzatát sértő hirdetések
  • kormányrendeleteket és jogszabályokat sértő hirdetések
  • erkölcsöt, erkölcsi normákat, etikát sértő hirdetések
  • másokat sértő és hírnév sértő hirdetések
  • politikai hirdetések
  • termékek, szolgáltatások hirdetése
  • bűncselekményre, szabálysértésre késztető hirdetés
  • reklámozásra szolgáló hirdetések
  • illegális termékek hirdetése
  • fegyver, lőszer, kábítószer , használatára illetve ehhez kapcsolódó hirdetések
  • pornográf tartalmú termékek és szolgáltatások hirdetése
  • más weboldalak elérésére utaló hirdetések

  Amennyiben az Üzemeltető fent részletezett tartalom bármelyikét tapasztalja a megjelenített hirdetésben, úgy jogosult a hirdetést azonnali hatállyal törölni és lehetősége szerint eljárást kezdeményezni hirdető fél ellen. Amennyiben az Üzemeltető egy bejelentési eljárás során a bejelentési jelzést megalapozottnak találja, úgy jogosult a hirdetést haladéktalanul törölni, módosítani vagy a hatóságokat értesíteni. Üzemeltető és Munkáltató között jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha Munkáltató törli regisztrációját, vagy ha üzemeltető törli a Munkáltató regisztrációját. Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármely helyzetben egyoldalúan törölje Munkáltató regisztrációját. 2. 2.) Szerzői jogok

  A HR24.hu, mint weboldal és a hozzá kapcsolódó minden tartalom (kivételt képez ez alól a felhasználók által feltöltött tartalom) szerzői jogi védelem alatt áll, beleértve a saját kép, hang, videó anyagokat és az adatbázist is. A weboldal egyedileg kitalált megvalósításon alapul! A weboldal szerkezeti egysége, elrendezése, a tartalomban használt szöveg, nevek, kifejezések, színek egytől-egyig a szerző/szerzők saját gondolatai alapján készültek, mindennemű egyezésük vagy hasonlóságuk más weboldalak tartalmával és szolgáltatásaival kizárólag a véletlen műve. A szerző/szerzők, továbbá az üzemeltető kifejezetten elutasítják az esetlegesen hasonlóságból felmerülő szerzői jogok megsértésére vagy plagizálásra vonatkozó vádakat, továbbá kijelentik, hogy a hasonlósági észrevételek nem helytállóak, mivel a HR24.hu , mint weboldal teljes rendszere, kinézete, arculatterve saját szellemi alkotáson alapul, ugyanakkor elismeri, hogy a „közkincs” köreiből szoftverfejlesztési elemeket használt fel! A szerző/szerzők/üzemeltetők nem vállalnak felelősséget, továbbá felelősségre nem vonhatóak a „közkincs” elemek használata miatt. A weboldal tartalmának, szerkezeti elemeinek valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása bármely felhasználás céljából az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Magáncélú illetve kereskedelmi jellegű, hirdetés jellegű felhasználása, kizárólagosan az üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. Jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokon túl ,a regisztráció, a weboldal használata,illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot felhasználóknak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. Üzemeltető fenntartja magának jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a HR24.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, valamint a HR24.hu névre mint jövőbeni védjegyre! Valamint az üzemeltető fenntartja magának a jogot az üzemeltető által foglalt minden más domain névre, annak weboldalaira, valamint internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a weboldal adatainak listázására, rendszerezésére, archiválására, letöltésére, feltörésére(hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az üzemeltető külön engedélyt ad. A szolgáltatás igénybevételével, a weboldal használatával felhasználó elfogadja, hogy üzemeltető a szolgáltatás igénybevétele, a weboldal használata során a felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

10. Weboldalon nyújtott szolgáltatás/szolgáltatások Munkáltató részére

 1. 1.) Böngészés

  A weboldal tartalmának jelentős része, keresés a meghirdetett pozíciók, álláshirdetések között. A böngészés funkció elérhető minden látogató, álláskereső és munkáltató részére. A böngészés funkciót minden látogató szolgáltatás és ellenérték megfizetése nélkül használhat.

 2. 2.) Regisztráció

  A weboldalon történő regisztráció módja a weboldalon biztosított regisztrációs felület használata. A weboldal tartalmának egyik legfontosabb része, elérhető minden látogató számára. A regisztráció során a Munkáltató köteles megadni a regisztrációhoz szükséges adatait (pl : cégnév, székhely, adószám, stb), melyről a regisztrációs folyamatábra felvilágosítást ad. A regisztrációs folyamat a Munkáltató részére teljesen ingyenes, ellenszolgáltatást, ellenérték megfizetést nem igényel. Regisztrációval a Munkáltató a weboldal teljes Munkáltatók számára szolgáltatott funkcióit használhatja, azonban az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ezen szolgáltatásokat vagy azok egy részét későbbiekben díjkötelessé tegye.

 3. 3.) Regisztrált profil kialakítása

  Regisztráció után a Munkáltató, úgynevezett profilt alakít ki, mely segítségével további funkciókat ér el. A Munkáltató saját profil kialakítása során, adatainak feltöltése után saját kezelési felületet hozhat létre mely több funkciót tartalmaz pl.: álláshirdetés generálás, hirdetés feladás, díjbekérő indítása, stb. Munkáltató profiljának kialakítása során, biztosítja az üzemeltetőt arról hogy az általa létrehozott profil és az a feltöltött adatok valóságnak megfelelő adatok, továbbá a Munkáltató adatait tartalmazzák és nem harmadik személy, jogi személy vagy egyéb gazdasági társaság nevében jár el. A Munkáltató saját felelősségi körébe tartozik adatainak folyamatos frissítése és azok rendszeres ellenőrzése. Az Üzemeltető felelősségi körébe nem tartozik a Munkáltató által feltöltött adatok hitelességének és valóságtartalmának vizsgálata és felülbírálása.

 4. 4.) Álláshirdetés feladás

  Munkáltatónak lehetősége van több álláshirdetés feladására, azaz a meghirdetendő állás adatainak részletes megadására (amely adatokat a weboldal, hirdetés feladás funkcióján keresztül érhet el (jelen ÁSZF részletesen nem tárgyalja)), valamint az adatok megadása után az álláshirdetés konkrét feladására.

 5. 5.) Hirdetés generálás

  Munkáltató megadja az általa kínált hirdetés adatait, részleteit.(mely adatokat a weboldal; hirdetés feladás funkcióján keresztül érhet el, jelen ÁSZF részletesen nem tárgyalja).

 6. 6.) Hirdetés megrendelés

  Üzemeltető a generált hirdetést a Munkáltató részére kizárólag a hirdetés megrendelés és ellenértékének megfizetése után teszi közzé a Munkáltató által kért szolgáltatásokkal. A Munkáltató az álláshirdetés megrendelésével az Üzemeltetőtől díjbekérő kiállítását kéri, melyet a generálást követően azonnal, továbbá elektronikus email úton keresztül kap meg az Üzemeltetőtől.

 7. 7.) Egyéb megrendelhető szolgáltatások

  A Munkáltató, a megrendelt álláshirdetésekhez egyéb kiegészítő szolgáltatásokat tud igénybe venni ,pl.: kiemelt hirdetés, előresorolása az álláslistában.

 8. 8.) Önéletrajz adatbázis

  A Munkáltatónak a weboldalon történt regisztráció után lehetősége van igénybe venni az önéletrajz adatbázist. A Munkáltató az Üzemeltető által kínált önéletrajz adatbázist kizárólag az árlistában feltüntetett díj/ellenérték megfizetése után jogosult használni. Az Üzemeltető az önéletrajz adatbázis szolgáltatást havi előfizetői díj fejében kínálja a Munkáltató részére. Az Üzemeltető az általa kínált önéletrajz adatbázisban, minden aktív s elérhető önéletrajz megtekintését biztosítja a Munkáltató részére. (Üzemeltető továbbá nem szavatolja Munkáltató részére az Álláskeresők adatainak napi frissítését. Az önéletrajz adatbázisban megadott adatok hitelességéért valamit napi frissítéséért, kizárólag Álláskereső felel.))

 9. 9.) Hibásan felvett adatok javítása

  A Felhasználónak bármikor lehetősége van kialakított profilján keresztül a rögzített adatok módosítására valamint javítására. Hibásan felvett adatnak minősül pl: egy rosszul megadott elérhetőség, vagy adószám.

 10. 10.) Regisztrált profil törlése

  A Felhasználó a regisztrált adatait, saját kialakított profilján keresztül, vagy üzemeltető részére küldött írásos kérvény üzenetben bármikor törölheti. Az Üzemeltető a törlési üzenet beérkezése után köteles gondoskodni a regisztrált profil és adatainak legkésőbb 72 órán belüli törléséről. A regisztrált profil törlése után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség.

11. Kapcsolatfelvétel az álláskeresővel

A Munkáltató a hirdetésre jelentkezőket, illetve az adatbázisban szereplő Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag a Munkáltató saját állásajánlatával kapcsolatban keresheti meg. A Munkáltató az Álláskeresőkkel kizárólag a meghirdetett állásajánlattal kapcsolatban létesíthet kapcsolatot. Az állásajánlattal történő megkeresésben fel kell tüntetni az állásajánló cég főbb adatait. A megkeresés nem keltheti azt a látszatot, hogy az Üzemeltetőtől, illetve a weboldalról érkezik, továbbá nem tartalmazhat valótlan utalást az Üzemeltető és a Munkáltató kapcsolatáról. A Munkáltató nem küldhet továbbá kéretlen üzeneteket (beleértve többek között, további állásajánlatokat, biztosítási ajánlatokat, képzéseket, munkaerő-közvetítést, hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat) sem az aktív, sem az inaktív Álláskeresőknek. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is. A fentiekben foglalt kötelezettségek, tilalmak bizonyított megszegése súlyos szerződésszegésnek minősülnek, mely esetben a Munkáltatót az egyhavi önéletrajz adatbázis-hozzáférés mindenkori díjának Tízszereséig terjedő kötbér megfizetésének kötelezettsége terheli.

12. Munkáltató kötelezettségei

A Munkáltató a törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. Munkáltató fenti kötelezettségeinek elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen okozott kárért felelősséggel tartozik. Munkáltató tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű károkért és hátrányokért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli, az Üzemeltetőt ért hátrányok alól mentesítenie kell, az Üzemeltetőnek okozott károkat pedig köteles megtérítenie. A Munkáltató kötelezi magát, hogy a rendszerben rögzített álláshirdetésben kizárólag saját adatait és a hirdetéssel kapcsolatos adatokat közli. A Munkáltató regisztrációjával automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai az Üzemeltető, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat az Üzemeltető a szolgáltatás időtartama alatt a megrendelt szolgáltatás teljesítésének fejében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A Munkáltató továbbá kijelenti, hogy amennyiben az általa feladott álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kapcsolattartó személy neve, e-mail címe), az érintett személy személyes adatait az adatvédelmi előírások alapján jogosult az Üzemeltető részére továbbítani, illetve az álláshirdetésben megjeleníteni. A Munkáltató tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető a Munkáltatót kizárólag a regisztrációkor megadott adatai alapján azonosítja. A Munkáltató felelős a regisztráció során megadott jelszó titokban tartásáért és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásból eredő károkért kizárólag a Munkáltató a felelős. A Munkáltató továbbá jogosult a saját felhasználói fiókjába bejelentkezve, az ott található jelszómódosítás funkció használatával saját jelszavát megváltoztatni. A Munkáltató e-mail cím módosítására csak az Üzemeltetővel egyeztetve és annak közreműködésével van lehetőség.

13. Fizetési feltételek

A Felhasználó részére a szolgáltatások és hirdetések díját a Weboldalon közzétett mindenkori árlista tartalmazza. A Munkáltató a szolgáltatások ellenértékét az Üzemeltető számlájára díjbekérő alapján (az azon feltüntetett határidővel) köteles teljes egészében megfizetni. Az Üzemeltető a szolgáltatások megfizetésének díját a szolgáltatás megrendelést, a szolgáltatás nyújtásának feltételéül szabja meg, vagyis a Munkáltató által megrendelt minden szolgáltatás előre fizetendő az Üzemeltető részére. Amennyiben a Munkáltató a Díjbekérőn feltüntetett határidőn belül nem tesz eleget fizetési kötelezettségének és a megrendelt szolgáltatások díját nem fizeti meg, úgy az általa megrendelt szolgáltatások az Üzemeltető által nem kerülnek aktiválásra, azaz nem válnak elérhetővé a Weboldal álláskeresői és látogatói felé. Az Üzemeltető minden egyéb jellegű fizetési módot a Munkáltató felé csak és kizárólag egyedi szerződés megkötése esetén érvényesít. Minden egyéb esetben a fent részletezett fizetési módot alkalmazza.

14. Hirdetés megjelenítése / törlése

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot megrendelt álláshirdetés moderálására, előzetes ellenőrzésére. Amennyiben Munkáltató által generált álláshirdetés (jelen ASZF – szerint) tiltott hirdetést tartalmaz, úgy Üzemeltető jogosult azt azonnal törölni és a hirdetés megrendelést semmisnek tekinteni. Amennyiben a hirdetés megfelel minden az Üzemeltető áltat támasztott feltételnek és a hatályos jogszabályoknak, úgy munkáltató hirdetése és adott esetben az egyéb szolgáltatások, a hirdetés megrendelésének teljesített megfizetése után legkésőbb 24 órán belül aktiválásra kerülnek. Az Üzemeltető a hirdetés megrendelést csak és kizárólag munkanapokon 8.00-17.00-ig fogad be. Az Üzemeltető az ezen időszakon kívül érkező megkereséseket illetve hirdetés feladási igényeket, díjbekérő alapján megrendelt és megfizetett hirdetéseket és azok aktiválását kizárólag a következő munkanap nyitási időpontjához viszonyított 24 órán belül köteles aktiválni. Minden egyéb esetben Felhasználó az ügyfélszolgálathoz fordulhat segítségért. Az Üzemeltető a feladott álláshirdetést a megrendelt időszakra biztosítja a Munkáltató részére. Az Üzemeltető által biztosított hirdetési időszak minden hirdetés esetében (függetlenül az egyéb választott kiegészítő szolgáltatásoktól) a hirdetés aktiválásától számított 30 naptári nap! A Munkáltató jogosult az általa feladott hirdetést a szolgáltatási (hirdetési) időszak lejárta előtt törölni. (ilyen eset pl.: amikor a Munkáltató a hirdetés lejárta előtt megtalálja a pozícióra alkalmas jelöltet). Az Üzemeltető semmilyen esetben nem kötelezhető a feladott hirdetések idő előtti (szolgáltatás lejártának) törlése esetén pénz visszafizetésére. Amennyiben Munkáltató a hirdetést a szolgáltatási (hirdetési) időszak lejárta előtt törli, úgy a megrendelt hirdetési időszak fennmaradó és megfizetett rész visszatérítésére nem jogosult. Az álláshirdetés a megvásárolt szolgáltatási időszak lejárta után inaktív állapotba kerül, amely újra aktiválható egy új megrendelés által. Amennyiben a Munkáltató az inaktív hirdetést nem törli saját profiljának felületén, úgy az inaktív hirdetés vagy hirdetések a szolgáltatás lejárta után, 90 naptári nap elteltével automatikusan törlődnek a Felhasználó profiljából és a rendszerből. A rendszerből és a Munkáltató profiljából törölt álláshirdetés ismételt aktiválására nincs mód, kizárólag ismételt hirdetés feltöltéssel és megrendeléssel kivitelezhető.

15. Jogok, jogok érvényesítése

 1. 1.) Irányadó jogok

  Üzemeltető és felhasználók közötti jogviszonyra a magyar jog rendelkezései az irányadók. A felek közötti jogviszonyt elsődlegesen a következő jogszabályok szabályozzák:

  • 2011.évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
  • 2013.évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
  • 2001.évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.)
  • 2008.évi XLVIII.törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól


 2. 2.) Változtatás joga és annak érvényesítése

  Üzemeltető – különös tekintettel a fenti jogszabályokra – az alábbiakról tájékoztatja felhasználóit:

  Az Üzemeltető fenntartja a névváltoztatás jogát! Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az üzemeltetést végző gazdasági társaság illetve az üzemeltetésben lévő weboldal esetleges jövőbeni nevének változtatására. Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a HR24.hu üzemeltetését másik személyre, jogi személyre, gazdasági társaságra (vállalkozásra) értékesítse vagy ruházza át, amely esetben az Üzemeltető által kialakított weboldal, adatbázis (így a Felhasználók adatai is) ezen új Üzemeltető részére kerülnek átadásra. Üzemeltető változása esetén a Felhasználók és az Üzemeltető között fennálló jogviszonyba ezen új Üzemeltető lép. A weboldalon történt regisztrációval Felhasználó kifejezetten hozzájárul e lehetséges jövőbeni adatátadáshoz és a szerződés átruházásához.

 3. 3.) Vitás esetek kezelése, helye, ideje, módja

  Felhasználó az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos vitás esetekben, panaszok esetén, fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken, módon és időben, terjesztheti elő:

  • Levelezési cím: 3060 Pásztó Cserhát lakónegyed 3/B 1/1.
  • Telefonos Ügyfélszolgálat: +36 70-883-9001
  • Email cím: INFO@HR24.hu

  Fentiek értelmezésében Felhasználó panaszt tehet az Üzemeltető részére: írásban vagy telefonos úton. Üzemeltető telefonon beérkező panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Amennyiben a telefonon beérkező panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet 5 évig, a panaszra tett válasszal együtt megőriz, valamint a jegyzőkönyv egy példányát Felhasználó részére postai vagy elektronikus levél útján eljuttat. Az Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt legkésőbb 30 napon belül érdemben megválaszolja, amely történhet írásban postai úton, vagy elektronikus formában, a panasz beérkezésének módjától. A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. Az elutasítás történhet telefonon, írásban vagy elektronikus formában a panasz beérkezésének módjától. 4. 4.) Egyéb jogérvényesítések

  Amennyiben az Üzemeltető és Felhasználó között fennálló, panasz, fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződnek, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre Felhasználó számára:

  • panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
  • békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Nógrád Megyei Békéltető Testület /3100 Salgótarján,Alkotmány út 9/a /Tel: 32-520-860, Fax:32-520-862
  • bírósági eljárás kezdeményezése

16. Árlista / Árazás / Árképzés

A Felhasználó részére a szolgáltatások és hirdetések díját a Weboldalon közzétett mindenkori árlista tartalmazza. Az Ár változásáról minden esetben az aktuális és közzétett árlista ad felvilágosítást. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot ár változtatására. Az Üzemeltető köteles a várható ár változásáról, minimum 30 naptári nappal korábban a Felhasználók részére információt adni. Amennyiben ár változását a Felhasználó (regisztrált Munkáltató) elfogadja, úgy a hatályossá vált árlista lép érvénybe. Amennyiben a Felhasználó a változtatott árazást és feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult hirdetéseinek és profiljának törlésére. Az ár változás időszaka alatt megjelenő és már megfizetett vagy megrendelt szolgáltatásokat az Üzemeltető köteles a megvásárolt szolgáltatási áron és időszak végéig megjeleníteni.

17. Vegyes és záró rendelkezések

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai, vitás esetekben a Magyarországon alkalmazott PTK. az irányadók.

18. Karbantartás

Az Üzemeltető jogosult a Weboldalt karbantartás céljából minden hónapban minimum egy alkalommal, de évente többszöri alkalommal is leállítani, adatokat, adatbázisokat és egyéb technikai, grafikai adatokat és elemeket módosítani. Az Üzemeltető jogosult a karbantartást véletlenszerűen végezni, az Üzemeltető karbantartásról a Felhasználókat előre nem értesíti. A karbantartást az Üzemeltető a weboldal akadálytalan működése érdekében lehetőség szerint éjszaka végzi. A Karbantartás időszaka (lehetőség szerint) az adott nap 01.00 órától – 05.00-ig terjedhet. Üzemeltetőnek továbbá nem róható fel adott esetben, a NEM az Üzemeltető hibájából bekövetkezett kimaradás, leállás(ilyen pl: internet leállás, szerver leállás, áramszünet,stb…).

19. Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető a Felhasználók részére Ügyfélszolgálatot tart fent.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége:

 • Munkanapokon : 8.00-17.00 / Hétvége és Ünnepnapokon : Zárva
 • Tel : +36 70-883-9001
 • Mail: INFO@HR24.hu

Hatályba lépés ideje:
  2020.11.03.


Korábbi ÁSZF nyilatkozatok: